ประกาศราคาแร่ (1 มี.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (1 มี.ค.64)
1 มีนาคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
150

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

                                                               (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                  เมตริกตันละ       781,070.00

2.ตะกั่ว                                 เมตริกตันละ         64,850.00

3.สังกะสี                               เมตริกตันละ          86,960.00

4.ทองคำ                               กรัมละ                 1,718.86

5.โลหะแคดเมียม                     เมตริกตันละ          71,770.00

6.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์      เมตริกตันละ         447,930.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 1 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่            

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: