"อนุฯสมานฉันท์" เปิด4เวที ฟังความเห็น "เยาวชน"

1 มีนาคม 2564
739

นพ.วันชัย ลุยรับฟังความเห็นเยาชน ตั้ง4เวทีเพื่อฟังความเห็น ประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา เร่ิม 11 มีนาคม

        นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการสมานฉันท์ ฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสาธารณะ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน รวมถึงกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ การสานเสวนาสู่ประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา ได้แก่ วันที่ 11 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, วันที่  13 มีนาคม 6 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น,  วันที่ 25 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และ  วันที่ 19 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  นอกจากนั้นได้เปิดเว็ปไซต์เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วไป 

        นพ.วันชัย กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ​ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง , นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง และโฆษกคณะอนุกรรมการฯ. 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง