"ปทุุมธานี"เจอคลัสเตอร์โควิด-19ใหม่

1 มีนาคม 2564
885

สธ.เผยพบกลุ่มก้อนโควิด-19ใหม่ โรงงานชำแหละเนื้อสุกรปทุมธานี   ตรวจพบติดเชื้อ 60  %  เป็นแรงงานไม่มีในระบบลูกจ้างรายวัน  ส่วนกระจายวัคซีนโควิด-19 ส่งครบ 13 จังหวัดแล้ว

  เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 มี.ค.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงสถานการณ์โรคโควิด -19 นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19ระลอกใหม่ของจ.ปทุมธานีระหว่าง 15 ธ.ค.2563-28ก.พ.2564 จำนวน 664 ราย อายุ  20-60 ปี  80.54% อายุ 60 ปีขึ้นไป  7.59 % สัญชาติไทย  57.79 %เมียนมา 37.58 % ลาว 1.91 % กัมพูชา 0.64% และอังกฤษ 0.16  % อย่างไรก็ตาม การค้นหาในชุมชนของจ.ปทุมธานีและสอบสวนพบมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มก้อนโรงงานชำแหละเนื้อสุกร   ซึ่งรายงานวันที่ 1 มี.ค.2564 พบติดเชื้อไม่มีอาการ 32 ราย ทั้งนี้ ในกลุ่มก้อนนี้มีการตรวจทั้งหมด 88 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 35 ราย และพบติดเชื้อ 53 ราย คิดเป็น 60.22 % สัญชาติไทย 8 % และต่างชาติ 92 % อายุ 30-39 ปีมากที่สุด คิดเป็น 60.60% 
   
   แนวโน้มการระบาดในจ.ปทุมธานีนั้น การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนโซนตลาดพรพัฒน์-สุชาติมีแนวโน้มลดลง การระบาดเป็นกลุ่มก้อนโรงงานชำแหละเนื้อสุกรครั้งนี้ตรวจพบเพิ่มเติมเป็นผลมาจากการทำบัตรรับรองการตรวจโควิด-19 ที่ต้องแสดงให้ชัดเจน โดยที่แม่ค้า พ่อค้า และลูกจ้างต้องตรวจ 100 %  โดยกลุ่มก้อนโรงงานชำแหล่ะเนื้อสุกร เชื่อมโยงกับตลาดพรพัฒน์ และสุชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีในระบบลูกจ้างรายวัน  ดังนั้น มีการปรับปรุงรูปแบบการสอบสวนโรคให้เพิ่มสถานที่ทำงานอื่นๆร่วมด้วย
      “เบื้องต้นมีการสั่งปิดโรงงานแห่งนี้เพื่อทำความสะอาด สำหรับเนื้อหมูยังรับประทานแต่ต้องปรุงสุกใหม่ ส่วนที่มีข่าวโรงงานมีการปกปิดข้อมูล จากรายงานเบื้องต้นหากดูวันที่เริ่มต้นป่วยวันที่ 26 ก.พ. มีการรายงานผลวันที่ 1 มี.ค. ระยะเวลาไม่ห่างกันมากยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องรอผลสอบสวนโรครายละเอียดอีกครั้ง  เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่มีอาการน้อย จึงทำให้ไม่พบความผิดปกติ ยกเว้นอาการไม่ได้กลิ่นที่สังเกตได้ชัด”นพ.เฉวตสรรกล่าว   

0  กระจายวัคซีนครบ 13 จ.

นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า ในส่วนของวัคซีนโควิด-19  การกระจายวัคซีนโควิด-19 มีการส่งไปใน 13 จังหวัดแล้ว ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ 3,520 โดส ตาก 5,000 โดส นครปฐม  3,500 โดส ราชบุรี 2,520 โดส สมุทรสงคราม 2,000 โดส  ภูเก็ต 4,000 โดส นนทบุรี 6,000 โดส ปทุมธานี 8,000 โดส สมุทรปราการ 6,000 โดส  ชลบุรี 4,720 ราย กรุงเทพฯ 33,600 โดส สมุทรสาคร 15,040 โดส และสุราษฎร์ธานี  2,520 โดส  และจะมีการส่งเพิ่มเติมอีกจนครบรวม 116,520 โดส 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง