เปิดทรัพย์สิน 'วรวิทย์ สุขบุญ' เลขาฯปปช. มีกว่า 30 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 'วรวิทย์ สุขบุญ' เลขาฯปปช. มีกว่า 30 ล้าน
1 มีนาคม 2564
275

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เลขาธิการ ป.ป.ช. พร้อมคู่สมรส ที่ยื่นไว้เมื่อ 24 ธ.ค.63 

1 มี.ค. 64 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารระดับสูง ของ นายวรวิทย์ สุขบุญ ตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. กรณีทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมนางสุดใจ สุขบุญ คู่สมรส ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 

นายวรวิทย์และคู่สมรส ได้ระบุรายได้ต่อปีเป็นเงินเดือน เงินบำนาญ 1,821,045 บาท เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 399,600 บาท ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 281,898 บาท ค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 492,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 380,350 บาท นอกจากนี้เป็นรายได้จากทรัพย์สินได้แก่เงินรางวัลสลากออมสิน 30,000 บาท เงินปันผลสหกรณ์ 140,000 บาทและกรมธรรม์ครบอายุ 196,000 บาท ส่วนรายได้อื่นๆมาจากค่าวิทยากรจำนวน 50,000 บาท ดังนั้นรายได้รวมต่อปี 4,042,893 บาท 
               

สำหรับรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายวรวิทย์และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,071,565 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่นเอง 21,357,614 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 8,713,950 บาท ส่วนใหญ่เป็นในส่วนของที่ดิน จำนวน 4 โฉนด ที่ กทม. นนทบุรี อำนาจเจริญ  รวม 11,650,000 บาท เงินฝาก รวม 5,555,357 บาทจากทั้งหมด 26 บัญชี เงินลงทุน รวม 4,083,973 บาท สิทธิและสัมปทาน ในสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเปิดบัวหลวง จำนวน 10 รายการ รวม  3,896,235 บาท 

ทั้งนี้รายจ่ายต่อปีผู้ยื่น และคู่สมรส ระบุว่าเป็นค่าอุปโภคบริโภค 520,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 264,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 300,000 บาท ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ 216,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 204,000 บาท เงินบริจาค 50,000 บาท รวมรายจ่ายต่อปี 1,554,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,547,904 บาท มาจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นและเงินเบิกเกินบัญชี   

สำหรับทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส มีจำนวน 11 รายการ มูลค่ารวม 685,996 บาท อาทิ สร้อยคอทองคำ พระเลี่ยมทอง เครื่องประดับแหวนทองคำ เพชร พลอย พระเครื่อง พระพุทธรูป พระบรมรูปหล่อรัชกาลที่5 พระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวร ทองรูปพรรณและเครื่องประดับสตรี อาวุธปืนออโตเมติก 7.65 มม.  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง