คุณภาพชีวิต-สังคม

ศบค.เผยผลหลังไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 กว่า 300 ราย

ศบค.เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว กว่า 300 ราย ยังไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 มี.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) กล่าวว่า ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย พบจากระบบบริการ 28 ราย ในจ.สมุทรสาคร 19 ราย ตาก 3 ราย นครปฐม 2 ราย กทม.2ราย ชลบุรี 1 ราย ราชบุรี 1 ราย    ค้นหาเชิงรุกในชุมชน  36 รายในจ.ปทุมธานี 35 ราย นนทบุรี 1 ราย  และเดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 26,031 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย เฉพาะระลอกใหม่ติดเชื้อสะสม 21,794 ราย  เสียชีวิตสะสม 23 ราย   
     สำหรับแผนที่แสดงจังหวัดการพบผุ้คิดเชื้อในช่วง 28 วันที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมาก่อน 14 จังหวัด จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน 40 จังหวัด จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง15-28 วันที่ผ่านมา 2 จังหวัด จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง  7-14 วัน 5จังหวัด จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง3-6 วันที่ผ่านมา 8 จังหวัด และจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2วันที่ผ่านมา 8 จังหวัด

   นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ในการประชุมศบค.ชุดเล็กได้รับรายงานการกระจายวัคซีนทั่วประเทศ และการฉีดวัคซีนโควิด-19ที่มีการเริ่มฉีดแล้ว  ซึ่งข้อมูล ณ เวลา 10.00น. วันที่ 1 มี.ค.2564 ผู้ที่ได้รับการฉีดและรายงานเข้าระบบไลน์หมอพร้อมแล้ว 319 ราย ใน 4 จังหวัด คือ  นครปฐม 14 ราย นนทุบรี 93 ราย สมุทรปราการ 2 ราย และสมุทรสาคร  210 ราย  ยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงที่มีการายงานเข้ามา 
      ทั้งนี้ในส่วนของจ.สมุทรสาคร มีการได้รับวัคซีนแล้ว ราว 35,000 โดส มีการวางแผนไว้ในการให้วัคซีน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 8,000 กว่าราย อสม.2,070 ราย เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 2,274 ราย ผู้ที่มีโรคประจำตัว 16,000 รายและประชาชน 5,000 คน  และขอเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ได้เป็นผลให้เกิดการป้องกันโรคได้ เพราะจำนวนที่เข้ามาเทียบกับจำนวนประชากรที่มีหลายแสนคน เพราะฉะนั้นยังต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ  รักษาระยะห่าง