คุณภาพชีวิต-สังคม

'ชลบุรี' พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1 ราย

จังหวัดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว

1 มีนาคม 2564 เแฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าและเป็นพี่ชายพักอาศัยร่วมห้องของผู้ติดเชื้อแรงงานชาวพม่าที่รายงานเมื่อวานนี้

ผลการตรวจพบสารพันธุกรรมน้อยมาก น่าจะติดมาระยะเวลานานช่วงหนึ่งแล้ว จากประวัติจากการสอบสวนโรคขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุชัดได้ติดเชื้อมาจากแหล่งใดเนื่องจากน่าจะมีการติดเชื้อมานานระยะหนึ่งแล้ว

ชลบุรีอาจมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19เป็นบางวันจากการตรวจเชิงรุก หรือการตรวจขอขึ้นทะเบียนทำงานของแรงงานต่างด้าว อาจจะเป็นการติดเชื้อโควิด-19มานานแล้วแต่ยังคงเหลือเศษซากสารพันธุกรรม หรืออาจจะมีการติดเชื้อใหม่ได้จากการเดินทางเข้าชลบุรี หรือ ผู้ติดเชื้อติดอาจหลงเหลืออยู่ ขอให้ทุกคนยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลเข้มงวดสม่ำเสมอ ใช้ชีวิตวิถีใหม่

161457418030

161457400242