คุณภาพชีวิต-สังคม

แหล่งน้ำแห้งขอด! ชาวบ้าน ‘อ.โนนสูง-โคราช’ เริ่มขาดแคลนน้ำใช้

ชาวบ้าน "อำเภอโนนสูง" จ.นครราชสีมา เจอภัยแล้งติดต่อกัน 2 ปี ส่งผลให้แหล่งน้ำแห้งขอด ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตร

ชาวบ้านอำเภอโนนสูงและชาวบ้านในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านกว่า 40 หลังคาเรือน เริ่มที่จะขาดแคลนน้ำใช้

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนกราด หมู่ที่10 ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านกว่า 40 หลังคาเรือน เริ่มที่จะ ขาดแคลนน้ำใช้ จำเป็นต้องไปขอใช้น้ำจากหมู่บ้านอื่น แทน เนื่องจากในพื้นที่ ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานถึง 2 ปี อีกทั้งหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สระผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเองก็เป็นสระปิด ต้องรอคอยเพียงน้ำฝนที่จะตกลงมาตามฤดูกาลเท่านั้น

161456887172

นางเพี้ยม มามณี อายุ 62 ปี ชาวบ้านโนนกราด บอกว่า ในปีนี้ เป็นปีที่ภัยแล้งมาเร็วมาก ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ก็มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าสระน้ำในหมู่บ้าน จึงทำให้สระน้ำในหมู่บ้านแห้งขอดจนหมด ทางจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ขุดลอกสระน้ำแห่งนี้ เพื่อเตรียมที่จะเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนถัดไป แต่ในช่วงนี้ชาวบ้านจึงต้องไปขอใช้น้ำประปา จากหมู่บ้านอื่นแทน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

161456889388