อัพเดท 'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500' เช็ควันนี้ ธ.ก.ส. ทยอยโอนให้

อัพเดท 'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500' เช็ควันนี้ ธ.ก.ส. ทยอยโอนให้

ทยอยโอนให้ อัพเดท "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" เช็คด่วน ธ.ก.ส. หลายพื้นที่ เงินเข้าวันนี้

ความสนใจของชาวเกษตรกร กำลังติดตามความคืบหน้า การจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 หรือเรียกกันง่ายๆว่า "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" รอบสอง

ตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ประกาศจะทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

 ธ.ก.ส.ประกาศจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด

โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

ล่าสุด ตรวจสอบจากหลายพื้นที่ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาจังหวัดชัยภูมิ และสาขานครราชสีมา ได้นัดหมายพี่น้องเกษตรกรว่า จะมีการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท รอบสอง ในวันนี้ (27 ก.พ. 2564) และบางสาขาอาจได้วันที่ 1-5 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ กำหนด ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" รอบสอง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

161439251257

กษตรกรสามารถตรวจสอบ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" มีวิธีการ ดังนี้

1 เช็ค "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

2 โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

3 กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของแล้ว

161439270342

ธ.ก.ส. แนะใช้ BAAC Connect แจ้งเงินเข้า-ออกรู้เร็วทันใจ

วิธีสมัครใช้บริการง่ายๆ มาทำตามกันทีละสเต็ป
1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily
2. กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง
3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด “ยืนยัน“
4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือน/ปี/เกิด และ หมายเลขโทรศัพท์
5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก
6. กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน
7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
8. ลงทะเบียนสำเร็จ

อ้างอิง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)