ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 'ภูเก็ต' เตรียมพร้อมรับ นทท.ต่างชาติ หลังแจกจ่าย 'วัคซีน'

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 'ภูเก็ต' เตรียมพร้อมรับ นทท.ต่างชาติ หลังแจกจ่าย 'วัคซีน'
26 กุมภาพันธ์ 2564
355

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว "ภูเก็ต" เริ่มเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังมีการแจกจ่าย "วัคซีน" แต่ไม่ทิ้ง นักท่องเที่ยวคนไทย เรียกร้องรัฐเข้ามาดูแลเรื่องโครงสร้างหนี้-ส่งเสริมการจัดอีเว้นท์

บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ยังคงเงียบเหงา ร้านค้าหรือสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยให้เห็นบ้างประปรายในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

161432940341

แม้ว่าขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่มาแล้วกว่า 60 วัน ขณะเดียวกันได้มีการนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ากักตัว 14 วัน ในลักษณะ Organization Quarantine: OQ หรือ Area Quarantine : AQ ในรูปแบบ Villa Quarantine ที่โรงแรมศรีพันวา อ.เมืองภูเก็ต จำนวน 58 คน

161432942490

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีการเปิดรับในวงกว้าง โดยต้องรอสรุปผลหลังจากนักท่องเที่ยวกักตัวครบ 14 วัน ว่า เป็นอย่างไร รวมถึงการได้รับวัคซีน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขในล็อตแรก จำนวน 4,000 โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ก่อนที่จะได้รับในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคมจำนวน 68,000 โดส เปรียบเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์สำหรับการท่องเที่ยวภูเก็ต ซึ่งวางแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคมนี้

คลิปข่าว

นายอมร อินทรเจริญ ผู้ประกอบการจำหน่วยผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและสินค้าของฝากของที่ระลึกจากมุกภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 และในระยะแรกจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรมาด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งถือว่ามาถูกทางและถูกต้องแล้ว เนื่องจากขณะนี้วัคซีนได้ผ่านการทดลองและทดสอบมาเป็นระยะเวลามากพอสมควรแล้ว ก่อนจะมีกระบวนการอื่นๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว เพราะจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและผู้ที่จะเดินทางเข้ามา บนพื้นฐานที่ไม่มีความเสี่ยงและวัคซีนก็ถือเป็นความหวังเดียวที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยได้ทั้งประเทศ และจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ แต่อยากฝากไปถึงรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งยังมีภาระหนี้สิน เพื่อให้สามารถเดินต่อได้

นายอมร กล่าวด้วยว่า ในระหว่างรอนักท่องเที่ยวชาติเข้ามาเราก็จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมในส่วนของตลาดคนไทย เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดในคลัสเตอร์ และระหว่างภูมิภาค นอกจากการทดลองมาตรการต่างๆ เช่น Villa Quarantine เป็นต้น ในการจะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างรอการฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งถือว่าขณะนี้ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นอีกครั้ง เพราะแม้แต่สถาบันการเงินที่เคยเข้มงวดก็เริ่มจะมีการผ่อนคลายบ้างแล้ว

161432944728

ด้านนางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ถือเป็นนิมิตที่ดี และ การนำร่อง Villa Quarantine และเปรียบเหมือนมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่เนื่องจากยังคงต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นในระยะนี้ สมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในอนาคต โดยจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกฯ ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด เป็นต้น ขณะเดียวกันได้เชิญชวนสมาชิกฯ มาจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในระยะสั้นภายในจังหวัด เริ่มจากในกลุ่มสมาชิกด้วยกันก่อน จากนั้นก็จะขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง และระหว่างภูมิภาคต่อไป แต่ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณบางส่วน นอกเหนือจากการดำเนินการของทางสมาคมฯ ที่ได้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นไปแล้ว เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวการเดินทางในกลุ่มของนักท่องเที่ยวคนไทย ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง

161432946259

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: