Bank Sector (23 ก.พ.64)

Bank Sector (23 ก.พ.64)
23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย บล.เคจีไอฯ
51

งบดุลธนาคารเดือนมกราคม 2564

Event

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจจากงบดุลของธนาคารในเดือนมกราคม 2564

lmpact

มีการปรับลดพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ และเพิ่มการปล่อยกู้ในตลาดเงิน

จากความคาดหมายว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะสูงขึ้น ธนาคารส่วนใหญ่จึงปรับลดพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ลง และนำสภาพคล่องส่วนเกินไปปล่อยกู้ในตลาดเงินแทน โดย BBL ลดลงมากที่สุดที่ -9% MoM และประมาณ -11% จากระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 รองลงมาคือ SCB ที่ -7% MoM และ -13% จากระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563, และ KBANK กบั KTB ที่ -3-4% MoM ในขณะเดียวกัน ธนาคารที่ปล่อยกู้ในตลาดเงินอย่างแข็งขันได้แก่ BBL และKTB โดยยอดปล่อยกู้ในตลาดเงินของ BBL เพิ่มขึ้นถึง 43% MoM และของ KTB เพิ่มขึ้นถึง 20% MoM

สินเชื่อยังโตในอัตราชะลอตัว โดยขยับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สินเชื่อรวมโตแค่ +0.5% MoM และ +6% YoY โดยส่วนใหญ่มาจาก KTB ในขณะที่สินเชื่อของ BBL ลดลงมากที่สุด (-1.6% MoM) ส่วนของธนาคารอื่น ๆ ขยับอยู่ในช่วงแคบ ๆ การที่สินเชื่อชะลอตัว บวกกับพอร์ตการลงทุนที่ลดลง การปล่อยกู้ในตลาดเงินเพิ่มขึ้น และฐานเงินฝากที่ค่อนข้างนิ่งจะกดดัน
margin ของธนาคารใน 1Q64

เงินปันผลที่น่าผิดหวังจะเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้น

เนื่องจากธนาคารต่าง ๆ งดจ่ายปันผลระหว่างกาลตามคำสั่ง ธปท. เมื่อกลางปี 2563 การกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น หรืออาจจะสร้างความผิดหวังให้ตลาดก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับการจ่ายเงินปันผล โดย SCB ประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2563 แค่ 2.30 บาท/หุ้น (คิด
เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 29% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสองปีย้อนหลังที่เกือบ 50%) และต่ำกว่าประมาณการของเราที่ 3.00-3.50 บาท/หุ้น ทั้งนี้ ธนาคารอื่น ๆ กำลังพิจารณาจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากอัตราการจ่ายเงินปันผล <25% ก็จะทำให้ภาวะตลาดของกลุ่มธนาคารเป็นลบได้

ปัจจัยลบมีนํ้าหนักมากกว่า

ธนาคารส่วนใหญ่ยังรอดูผลกระทบจากการระบาดระลอกสองของ COVID-19 แต่จากยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงแล้ว และพัฒนาการด้านบวกของวัคซีนทำให้เรามองว่าราคาหุ้นที่ย่อลงมาเป็นโอกาสให้เข้าซื้อได้โดยหุ้นกลุ่มธนาคารที่เราแนะนำคือ KBANK และ KKP

Risks

NPL เกิดใหม่ >40%, GDP อ่อนแอเกินคาดใน 4Q64, ธนาคารจ่ายเงินปันผลตํ่าคาด 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง