‘เราชนะกลุ่มพิเศษ’ คืออะไร ใครลงทะเบียนได้บ้าง เช็คสิทธิ-รับเงินได้วันไหน ?

‘เราชนะกลุ่มพิเศษ’ คืออะไร ใครลงทะเบียนได้บ้าง เช็คสิทธิ-รับเงินได้วันไหน ?

ลงทะเบียน www.เราชนะ.com เปิดเมนูใหม่ล่าสุด ลงทะเบียน "กลุ่มพิเศษ” ที่ไม่ใช่แค่สำหรับคน “กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" เท่านั้นเปิดเงื่อนไขใครลงทะเบียนได้บ้าง ทำอย่างไร และได้เงินวันไหน

 อัพเดทล่าสุด มาตรการ เราชนะ ที่เปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทั้ง “กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน” รวมถึง "กลุ่มพิเศษ" ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพิ่มเติมวันแรก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้

จากเดิมที่เปิดให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,894 แห่งได้นั้น ล่าสุด กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการของ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึง หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

จากข้อมูลล่าสุดพบว่า มีประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวนมากกว่า 651,632 คน

161401443172

ทั้งนี้ หากใครเข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ​ก็จะได้พบ ปุ่มเมนูใหม่ คือ ปุ่มสีแดง “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์​ ซึ่ง นส.กุลยา อธิบายว่า เมนูใหม่นี้เปิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้นกว่า 3,500 จุดใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม เมนูดังกล่าว ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าใช้งานลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เช่นกัน โดยลูกหลาน ญาติพี่น้อง สามารถนำบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ ซึ่งอยู่ในภาวะพึ่งพิงมาลงทะเบียนแทนได้ โดยขั้นตอนคล้ายกับการลงทะเบียนเราชนะทั่วไป แต่จะต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล , ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสิทธิ รวมถึง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้เป็นตัวแทนลงทะเบียนไว้ด้วย

นอกจากนี้ ในช่องระบุเบอร์โทรติดต่อ ก็ยังสามารถใส่เบอร์ผู้ขอรับสิทธิเองได้ด้วย ฉะนั้น จึงเท่ากับว่า ใครตกหล่น ลงทะเบียนไม่ทัน หรือติดขัดจากการลงทะเบียนเราชนะ ก่อนหน้านี้ ยังสามารถลงทะเบียนเราชนะในรอบกลุ่มพิเศษได้อยู่ ซึ่งเงื่อนไขคุณสมบัติเหมือนกันกับรอบปกติ ต่างกันเพียงวิธีใช้จ่ายเงิน ที่จะต้องใช้บัตรประชาชนในการชำระสินค้าหรือบริการแทนแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

สำหรับ ไทม์ไลน์การลงทะเบียนและรับเงินเราชนะ ของ "กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน" เราชนะ "กลุ่มพิเศษ" กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แบ่งออกเป็นสองรอบด้วยกัน   

รอบที่ 1 : 
- ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
- ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2564
- ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 :  
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 
- ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2564
- ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิเราชนะ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึง เราชนะกลุ่มพิเศษ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง หากตรวจสอบพบว่าได้รับสิทธิ ก็จะสามารถใช้จ่ายเงิน "เราชนะ" 7,000 บาทได้ผ่านบัตรประชาชน 

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวนมากกว่า 22,761.2 ล้านบาท

สำหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ ผ่านแถบ (Banner) โครงการ “เราชนะ” ในแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จำนวนมากกว่า 14.4 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวนมากกว่า 15,762.4 ล้านบาท

จึงมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ รวมแล้วมากกว่า 28.1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 38,524.6 ล้านบาท ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1.01 ล้านกิจการ

  

ที่มา : กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย