ฝ่ายค้านตั้งคณะกก.กฎหมายร่วมร้ององค์กรอิสระเอาผิด10รมต.

ฝ่ายค้านตั้งคณะกก.กฎหมายร่วมร้ององค์กรอิสระเอาผิด10รมต.
22 กุมภาพันธ์ 2564
166

ฝ่ายค้านตั้งคณะกก.กฎหมายร่วมร้ององค์กรอิสระเอาผิด10รมต. ประเดิมยื่นป.ป.ช.เอาผิด ประยุทธ์-จุรินทร์-ณัฏฐพล

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) แกนนำ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านประจำสัปดาห์ โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคพท.ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวว่า จากการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เราได้พิจารณาเรื่องความล้มเหลวของรัฐบาล และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งรัฐมนตรีหลายคนอยู่ในข่ายที่เราพิจารณาส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ทั้งนี้ ฝ่ายค้านมีมติตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งเป็นนักกฎหมายจากพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรค เพื่อพิจารณาความผิดของรัฐมนตรีแต่ละบุคคลว่าจะยื่นในลักษณะใด โดยเราพิจารณา 2 กรณี คือ 1.ความผิดทางอาญา และ 2.ความผิดทางจริยธรรม ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการประชุมรัฐสภาวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์นี้ พรรคฝ่ายค้านพร้อมดำเนินการตามสิ่งที่ได้แปรญัตติไว้ ส่วนแนวทางอื่นๆคงต้องปรึกษากันว่าจะร่วมลงมติกันอย่างไร

เมื่อถามถึงกรณีงูเห่าของแต่ละพรรคในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีมาตรการอย่างไร นายสมพงษ์ กล่าวว่า เราพิจารณาดูแล้วว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส. เพราะไม่มีกฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นเรื่องภายในแต่ละพรรคต้องไปดำเนินการ
พรรคเพื่อชาติ (พช.) ออกมายอมรับว่า ปล่อยให้ส.ส.ของพรรคฟรีโหวตได้กรณีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผิดมารยาทของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นายสมพงษ์ กล่าวว่า วันนี้เราไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้เลย และวันนี้พรรคเพื่อชาติก็ไม่ได้มาร่วมประชุม ซึ่งในอนาคตคงมีการคุยกัน ทั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องภายในที่แต่ละพรรคจะไปดูเรื่องจริยธรรมของพรรคตัเอง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคพท. กล่าวว่า แต่ละพรรคมีเจ้าภาพหลักในการอภิปรายแต่รัฐมนตรีละกระทรวง ดังนั้น จะแบ่งกันรับผิดชอบเรื่องรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่ตัวเองอภิปรายก่อยื่นไปยังองค์กรอิสระร่วมกัน ในส่วนของพรรคพท. มี 3 คน ที่จะถูกยื่นร้องแน่นอน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

"แต่ไม่ได้หมายความว่าจะจบแค่นี้ รัฐมนตรีบางท่านที่อาจไม่ถูกยื่นไปยังองค์กรอิสระ เราจะมีมาตรการทางการเมืองในการดำเนินการกับรัฐมนตรีทั้ง 10 คน และทุกคนต้องได้รับการตรวจสอบ"

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าวไกล (ก.ก.) จะติดตามเอาข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้ประชาชนได้ทราบต่อ และจะลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง 2 – 3 เดือนนี้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุเพิ่มเติมว่าคนเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นส.ส. ต้องมีจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ หากป.ป.ช. พิจารณาว่ารัฐมนตรีท่านใดที่ถูกอภิปรายแล้วส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ้าศาลรับไว้รัฐมนตรีท่านนั้นต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที เพราะที่ผ่านมารัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนๆ แม้จะได้รับการยกมือให้ผ่านควมมไว้วางใจในสภา แต่เมื่อส่งเรื่องไปป.ป.ช.ก็ติดคุกติดตาราง และออกจากตำแหน่งมากันแล้วหลายคน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: