เลี่ยงเส้นทางรอบ 'อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย' ม็อบนัดรวมตัววันนี้

เลี่ยงเส้นทางรอบ 'อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย' ม็อบนัดรวมตัววันนี้
20 กุมภาพันธ์ 2564
142

บช.น. แจ้งประชาชนเลี่ยงเส้นทาง รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม

20 ก.พ.2564  ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศ นัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นั้น เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุม อยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก ที่ประชาชนใช้ ในการสัญจรไปมาระหว่างฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรีดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน

บช.น. ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้
1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง 1.1) ถนนราชด าเนินกลาง (ตั้งแต่แยกคอกวัว – แยกผ่านฟ้าลีลาศ) 1.2) ถนนดินสอ (ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติ – แยกมหรรณพ)

2. เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร 2.1) เส้นทางจากฝั่งพระนคร ไป ฝั่งธนบุรี

161379329380

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง