ประกาศราคาแร่ (19 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (19 ก.พ.64)
19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
102

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

                        (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                   เมตริกตันละ        787,710.00

2.ตะกั่ว                  เมตริกตันละ          63,980.00

3.สังกะสี                เมตริกตันละ          85,140.00

4.ทองคำ                กรัมละ                  1,710.70

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: