หุ้น KISS เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 66.67%

หุ้น KISS เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 66.67%
19 กุมภาพันธ์ 2564
1,001

KISS เข้าซื้อขายหุ้นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดตลาดราคาอยู่ที่ 15.00บาทต่อหุ้น สูงกว่าไอพีโอที่ 9 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 66.67%

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS เข้าซื้อขายหุ้นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีราคาเปิดที่ 15.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00บาท หรือ 66.67%จากราคาไอพีโอที่ 9 บาท

KISS ประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและการตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทในต่างประเทศด้วย สินค้าของบริษัทอยู่ภายใต้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 แบรนด์หลัก กว่า 200 SKUs ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว “Rojukiss”  “PhDerma/PhD K-Derma” “Wonder Herb”  and “Best Korea” 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “Sis2Sis” 3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Rojukiss”

ในวันแรกของการเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ KISS มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวนรวม 152.64 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. จำนวน 92.64 ล้านหุ้น เสนอขายให้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคล ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในราคาหุ้นละ 9 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 540 ล้านบาท (ไม่รวมการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,400 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

KISS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ Aurora Asia Holding Pte. Ltd. ถือหุ้น 36.1% นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ ถือหุ้น 21.3% และ Guts and Good Pte Ltd. ถือหุ้น 8% KISS มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นสมควร โดยไม่เกินกำไรสะสม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง