ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน เผยโซลาร์เซลล์ 10 จุดใช้การไม่ได้แต่ต้น เร่งสอบการตรวจรับงาน

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน เผยโซลาร์เซลล์ 10 จุดใช้การไม่ได้แต่ต้น เร่งสอบการตรวจรับงาน
18 กุมภาพันธ์ 2564
176

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน เผยผลตรวจสอบโซลาร์เซลล์ พบ 10 จุด ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น อีก 2 จุด เคยใช้งานได้ พบบางจุดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ และบางจุดตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำหลาก เร่งตรวจสอบการตรวจรับงาน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยผลการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอนมีการดำเนินการทั้งสิ้น 12 จุด ในพื้นที่อ.สบเมย 1 จุด และ อ.แม่เรียง 11 จุด ขณะนี้ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกจุดแล้ว

โดยพบว่าทั้ง 12 จุด ปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้และไม่ได้รับการดูแลรักษา ทั้งตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม ขณะที่ผลจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่โดยรอบผู้ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ปรากฏว่าหลังจากโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีเพียง 2 จุดเท่านั้นที่ใช้การได้ และอีก 10 จุดใช้การไม่ได้ตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบตัวโครงการ พบว่าหมดระยะเวลาประกันตั้งแต่ 2 ปี หลังแล้วเสร็จ ซึ่งในการส่งมอบงานระยะที่ 4 กำหนดว่าต้องมีการฝึกอบรมแก่หน่วยงาน หรือประชาชนที่จะรับมอบโครงการไปดูแลต่อ ในเรื่องนี้ ป.ป.ช.ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าได้มีการอบรมจริงหรือไม่ และมีการส่งมอบผู้ดูแลต่อแล้วหรือยัง

พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์ กล่าวว่า ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่โครงการใช้การไม่ได้ เนื่องจากว่าบางจุดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำจนเครื่องสูบน้ำมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำมากักเก็บ บางจุดตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำหลาก เมื่อน้ำหลากมาเครื่องมือก็เสียหาย นอกจากนี้ ยังพบว่าบางจุดมีไฟฟ้าและน้ำประปาภูเขาใช้อยู่แต่เดิม

ขณะนี้ตนกำลังตรวจสอบว่ามีการตรวจรับงานกันอย่างไร ตรวจเสร็จตามสัญญากี่วัน เพราะมีการระบุว่าหลังสิ้นสุดสัญญาประกัน 2 ปี ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องส่งมอบโครงการให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาได้ ซึ่งกำลังตรวจสอบว่าหน่วยงานใดได้รับช่วงต่ออย่างไร มีการฝึกอบรมการใช้ระบบแก่เจ้าหน้าที่และชุมชนตามที่ระบุใว้ในสัญญาหรือไหม่ รวมถึงการตรวจสอบการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับโครงการสูบน้ำพลังานโซล่าเซลล์เป็นโครงการที่กระทรวงพลังงานต้องการสูบน้ำเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งให้แก่เกษตรกร แต่จากการตรวจสอบโครงการพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จนถูกมองว่าคุ้มค่าประโยชน์กับประชาชนตามงบประมาณที่จัดสรรลงไปสูญเปล่าหรือไม่ อย่างไร

ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ เล็งจะตรวจสอบโครงการนี้ต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมดด้วย

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) กอ.รมน.ภาค 3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 8 หมู่บ้าน และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 12 หมู่บ้าน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง