‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทาน 'เทริดมโนราห์' แก่เยาวชน จ.ยะลา

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทาน 'เทริดมโนราห์' แก่เยาวชน จ.ยะลา
17 กุมภาพันธ์ 2564
8,737

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ “เทริดมโนราห์” พระราชทานแก่เยาวชนกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ณ ห้องศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป รวมถึงทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หากมีความเดือดร้อน หรือความประสงค์ใดอันจะเป็นการสำคัญยิ่งที่จะให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รักในบ้านเกิด รักในถิ่นที่อยู่ของตนเอง รวมถึงรักในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ให้มีผู้สืบสาน สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำท้องถิ่นเหล่านั้นให้คงอยู่สืบไป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดมิได้ขาด

วันนี้ (17 ก.พ.64) เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ “เทริดมโนราห์” พระราชทาน แก่เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว ในนาม ตัวแทนกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา จำนวน 6 ศีรษะ สำหรับเชิญไปใช้เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะในการแสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านประจำถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย ณ ห้องศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ด้วยเด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาในนามกลุ่มตัวแทนเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ขอพระราชทาน “เทริด” สำหรับใช้เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะในการแสดงมโนราห์ ของกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน ที่มีความสนใจและตั้งใจสืบสานการรำมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยโดยร่วมเรียนและฝึกซ้อมการรำมโนราห์จากครูโนราห์จิตอาสา เพื่อเรียนรู้ สืบทอดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ใช้สถานที่วัดยะลาธรรมาราม ในการสอนและฝึกซ้อมรำ และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องแต่งกายชุดมโนราห์จากเพจร่วมด้วยช่วยกัน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนเทริด แต่เดิมได้รับความอนุเคราะห์ยืมเทริดจากโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จังหวัดยะลา

161356761987

เทริด ถือเป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะของผู้แสดงมโนราห์ อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวใต้ที่มีเชื้อสายการแสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะประจำภาคใต้ ตามคำบอกเล่าในสมัยโบราณ กล่าวไว้ว่า ในอดีตมโนราห์ เคยได้รับพระราชทาน “เทริด” จากพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่า เป็นของสูงศักดิ์ เป็นเกียรติแก่มโนราห์เป็นอย่างมาก ต่อมา เมื่อมีผู้แสดงมโนราห์มากขึ้น ครั้นพระมหากษัตริย์พระราชทานเทริด แก่มโนราห์ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่มโนราห์ต้องมีเทริด เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายเป็นของตนเอง จึงมีผู้ทำเทริดขึ้นมา คล้ายกับรูปแบบของพระราชทาน ปัจจุบัน ยังคงรูปแบบเดียวกับสมัยก่อน แต่มีการออกแบบที่หลากหลาย ที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด

การได้รับพระราชทานเทริดมโนราห์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของทางภาคใต้ทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

161356763049

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง