ประกาศราคาแร่ (17 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (17 ก.พ.64)
17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
48

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

                                                 (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                      เมตริกตันละ     818,470.00

2.ทองคำ                                   กรัมละ              1,723.15

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์          เมตริกตันละ     430,250.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง