‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคอซอวอ

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคอซอวอ
17 กุมภาพันธ์ 2564
171

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางวีโยซา ออสมานี-ซาดรีอู

รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอกรุงพริสตีนา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐคอซอวอ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐคอซอวอจะยังคงร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง