‘ฮัฟรูทา’ กับการศึกษาไทยในสายตาทูตอิสราเอล

‘ฮัฟรูทา’ กับการศึกษาไทยในสายตาทูตอิสราเอล
17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจ Explore
306

เปิดมุมมองการศึกษาด้วยวิธี ‘ฮัฟรูทา’ กับ ฯพณฯ ดร.เมเอียร์ ชโลโม เอกอัคราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่และบุคคลากรทางการศึกษาต่างเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ถึงขีดสุด แต่ผลลัพธ์ของเด็กไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไรนักเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักเรียนประเทศอื่น...

คอลัมน์ Read&Life จุดประกายวรรณกรรม ชวนมารับรู้มุมมองของ ฯพณฯ ดร.เมเอียร์ ชโลโม เอกอัคราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถึงการศึกษาของประเทศอิสราเอล และการเรียนการสอนแบบ ฮัฟรูทา

  • ฮัฟรูทา’ คืออะไร

หากแปลแบบตรงตัว “ฮัฟรูทา” หมายถึง “มิตรภาพ” ครับ ตามธรรมเนียมแล้ว วิธี “ฮัฟรูทา” จะให้เด็กจับคู่วิเคราะห์และถกเถียงเกี่ยวกับหัวข้อจากคัมภีร์ทาลมุด (Talmud) ซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนายูดาห์ และส่งเสริมให้ทั้งคู่เป็นครูของกันและกัน วิธีนี้ช่วยปลูกฝังให้เด็กรู้จักร่วมมือร่วมใจกัน ฝึกมีทักษะการคิดเชิงวิพากย์ และทักษะการเข้าสังคม

  • เรานำวิธีฮัฟรูทาไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงอื่นได้ไหม

วิธี “ฮัฟรูทา” มีรากมาจากการศึกษาศาสนายูดาห์ก็จริง แต่ปัจจุบันมีการใช้วิธีนี้ในระบบการศึกษาของอิสราเอลแล้ว และด้วยความที่อิสราเอลเป็นประเทศที่สังคมก้าวหน้า เราส่งเสริมให้เด็กๆ ฝึกการระดมความคิด ถามคำถาม โต้แย้งถกเถียง และสงสัยสิ่งต่างๆ พูดง่ายๆ คือเราฝึกให้พวกเขาถามคำถามด้วยคำว่า “ทำไม” มากกว่า “อย่างไร”

  • มีข้อมูลว่าชาวยิวเป็นชนชาติที่ฉลาดที่สุด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และอะไรทำให้ชาวยิวได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบนั้น

วัฒนธรรมอิสราเอลมองหาวิธีการคิดนอกกรอบและเปิดกว้างทางความคิด ซึ่งมาจากพื้นฐานองค์ความรู้ที่กว้างขวางและวิธีการศึกษาแบบสหวิทยาการครับ วิธีการเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้เข้าไปสำรวจสิ่งใหม่อย่างแท้จริง ปัจจัยเหล่านี้บวกกับลักษณะสังคมเฉพาะตัวของอิสราเอลทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจอิสราเอลพัฒนาจนติดอันดับต้นๆ ในดัชนีนวัตกรรมโลกหลายสำนัก ซึ่งตัวชี้วัดคืออัตราส่วนจำนวนบริษัท start-up ต่อประชากรในประเทศที่มีมากที่สุดในโลก และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐที่สูงที่สุดครับ

  • แนะนำเคล็ดลับพัฒนาวิธีการสอนของครูสักหน่อย ท่านคิดว่าครูจะพัฒนาวิธีการสอนได้อย่างไรบ้าง

ครูควรนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนและนำวิธี “ฮัฟรูทา” มาใช้จริงในห้องเรียน เช่น ปล่อยให้เด็กๆ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง และไม่ใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเด็กครับ

นอกจากนี้ ฯพณฯ ดร.ชโลโมยังเพิ่มเติมอีกว่าประเทศอิสราเอลนั้นพยายามแบ่งปันความรู้อันเฉพาะตัวนี้ไปทั่วโลกผ่านศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของอิสราเอลหรือ “มาชาฟ” หน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพหลากหลายแขนง ไม่เว้นแม้แต่วิธีการเรียนการสอนของอิสราเอลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หน่วยงานนี้กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทย “มาชาฟ” ก่อตั้งมาร่วม 60 ปีแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกมากกว่า 1,000 ท่าน และแต่ละท่านล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสจากหลากหลายอาชีพ รวมถึงบุคลากรผู้ให้การศึกษาด้วย

หากอยากทำความเข้าใจกับ “ฮัฟรูทา” มากขึ้นว่าทำไมแนวคิดนี้ของชาวยิวถึงถูกนำไปเป็นต้นแบบในการนำไปพัฒนาศักยภาพเด็กของประเทศเกาหลีใต้ อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ Havruta (ฮัฟรูทา) เคล็ดลับสร้างศักยภาพ ด้านการเรียนแก่เด็กของชาวยิว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง