'ดีอีเอส'ชู 'ซิงเกิล วินโดว์ส' ฮับ ข้อมูลรัฐ 

'ดีอีเอส'ชู 'ซิงเกิล วินโดว์ส' ฮับ ข้อมูลรัฐ 
16 กุมภาพันธ์ 2564
201

ดีอีเอสมุ่งผลักดันเนชั่นแนล ซิงเกิล วินโดวส์ หวังแชร์ข้อมูลหลังบ้านภาครัฐให้เป็นหนึ่งเดียว ลดขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการทำธุรกรรมกับหน่วยงาน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งผลักดันปรับรูปแบบการให้บริการในลักษณะของเนชั่นแนล ซิงเกิล วินโดวส์ (เอ็นเอสดับบลิว) ให้เป็นระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแชร์ข้อมูลหลังบ้านระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลด้วยกัน โดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการจะต้องถ่ายเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่น ๆ อย่างน้อย 5-6 ชุด เพื่อประกอบการการยื่นเรื่องในแต่ละหน่วยงานดังนั้นจึงตองการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว

“นอกจากประชาชนต้องเตรียมเอกสารมากมายแล้วในการถ่ายสำเนาเพื่อทำธุรกรรมภาครัฐแล้ว ยังทำให้ระบบการถ่ายโอนข้อมูลเกิดความล่าช้า หากทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้การแชร์ข้อมูลในการยื่นเอกสารหรือขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ใช้แบบฟอร์มเดียวกันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ลดเอกสาร ป้องกันการทุจริตลงได้”รมว.ดีอีเอส ระบุ

ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือทำธุรกรรมทางกระทรวงต่าง ๆ ก็จะต้องใช้สำเนาเอกสารที่เหมือนกัน ควรที่ทุกกระทรวงต้องปรับระบบหลังบ้านทำให้เชื่อมต่อข้อมูลที่ประชาชนใช้ติดต่อภาครัฐมารวมไว้ในที่เดียว เพราะทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมดแล้ว และความโปร่งใสก็จะเกิดขึ้น ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของหน่วยงานนั้น ๆ เพราะตรวจสอบได้ว่าแบบฟอร์มที่ประชาชน หรือนักธุรกิจยื่นขอมาอยู่ที่ขั้นตอนไหน ใครดำเนินการ เรื่องช้าเพราะใคร

เขา กล่าวว่า โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ ดีจีเอ ได้เริ่มเปลี่ยนแบบฟอร์มในการยื่นทำธุรกรรมภาครัฐแล้วกว่า 70 แบบฟอร์ม และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกรมศุลกากร ให้สิทธิบริการระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอ็นเอสดับบลิวดังกล่าวให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐ เอกชนและระหว่างประเทศ โดยในอนาคตเมื่อเปิดให้ยื่นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ลดการจ่ายค่าธรรมเนียมลง ซึ่งนอกจากจะช่วยประชาชนประหยัดเวลาในการติดต่อราชการและยังประหยัดเงินด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง