‘ในหลวง’ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

‘ในหลวง’ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563
15 กุมภาพันธ์ 2564
2,563

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

วันนี้ (15 ก.พ.64) เวลา 20.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ตามลำดับดังนี้

นางปิยนาถ บุนนาค สาขามนุษยศาสตร์ นายวิจิตร ศรีสอ้าน สาขาศึกษาศาสตร์ นายสมศักดิ์ ปัญหา สาขาวิทยาศาสตร์ นางสาวนริสา ฟูตระกูล สาขาแพทยศาสตร์ นางพรรณี ปิติสุทธิธรรม สาขาแพทยศาสตร์ นายภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาแพทยศาสตร์ นายวรวิทย์ เลาห์เรณู สาขาแพทยศาสตร์

161340380253

161340380151

161340382624

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง