ประกาศราคาแร่ (15 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (15 ก.พ.64)
15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
89

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

                                   (บาท / หน่วย)

1.ทองคำ             กรัมละ     1,769.73

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: