ผลสำรวจชี้ "แรงงานเถื่อนกับโควิด-19" ผลจากความบกพร่องเจ้าหน้าที่

ผลสำรวจชี้
14 กุมภาพันธ์ 2564
227

​สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” ระบุสาเหตุของปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศ คือ ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 72.14

​สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” จำนวน 1,295 คน สำรวจวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

พบว่า สาเหตุของปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศ จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 72.14

สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ร้อยละ 68.32 และเห็นว่ากรณีที่กระทรวงแรงงาน “เปิดลงทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ” เป็นการช่วยให้แรงงานทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

ร้อยละ 63.81 มาตรการที่ควรช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโควิด-19 คือ ควรตั้งจุดคัดกรองในชุมชนและสถานประกอบการ ร้อยละ 60.71 บทเรียนสำคัญที่ได้รับจากกรณีนี้คือ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ร้อยละ 68.71

​จากผลการสำรวจ ประชาชนเห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว โดยเห็นว่าควรมีการใช้กฎหมายและมีบทลงโทษอย่างรุนแรง มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นแล้วปัญหานี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นได้

161329518015

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง