‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เสด็จไปในการสังเวยพระป้าย ณ พระราชวังบางปะอิน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2564

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เสด็จไปในการสังเวยพระป้าย ณ พระราชวังบางปะอิน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564
1,967

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการ “สังเวยพระป้าย” เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564 ณ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

161311888470

วันนี้(12 ก.พ.64) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบออกจากที่ประทับ ไปยังพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อรถยนต์พระประเทียบถึงพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จเข้าเหมมณเฑียรเทวราช ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าปราสาทอง ทรงกราบ

ต่อมา ประทับรถยนต์พระประเทียบไปยังพระที่นั่งเวหาศจำรูญเสด็จเข้าพระที่นั่งเวหาศจำรูญ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน รูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยทั้งสองโต๊ะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ

จากนั้น เสด็จลงหน้าพระที่นั่งเวหาศจำรูญ ทรงเผากระดาษทอง เงิน แล้วประทับรถยนต์พระประเทียบไปยังพระที่นั่งวโรภาษพิมาน เสด็จเข้าพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ เสด็จไปยังตำหนักแพ เสวยพระกระยาหารกลางวัน สมควรแก่เวลาเสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบกลับกรุงเทพมหานคร

161311887477

161311892444

161311892413

  

161311892426

161311887849

ภาพโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง