เช็คสิทธิ 'เราชนะ' กลุ่ม1 'บัตรคนจน' รับเงินงวดที่ 2 วันนี้!

เช็คสิทธิ 'เราชนะ' กลุ่ม1 'บัตรคนจน' รับเงินงวดที่ 2 วันนี้!

ตรวจสอบก่อนใคร! เช็คสิทธิ "เราชนะ" ลงทะเบียน เงินงวดที่สอง เข้าแล้ว 12 ก.พ. 2564 "บัตรคนจน" เช็คที่นี่!

การลงทะเบียน "เราชนะ" ก้าวเข้าสู่วันสุดท้ายแล้ว นั่นคือวันที่ 12 ก.พ. 2564 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โครงการ "เราชนะ" เป็นมาตรการมอบ "เงินเยียวยา" ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ ในวงเงินรวม 7,000 บาท (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564) นอกจากนี้ยังเป็นวันสำคัญของประชาชนผู้เข้าข่าย "กลุ่ม1" เพราะกำลังจะได้รับโอนเงินเยียวยาอีกครั้ง เป็นงวดที่ 2 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้เข้าข่าย "กลุ่ม1" คือ กลุ่มที่ ไม่ต้องลงทะเบียน "เราชนะ" เพราะกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยรัฐจะโอนเงินให้เลยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งมาตรการนี้ได้เริ่มโอนเงินเยียวยาให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 ที่ผ่านมาเป็นงวดแรก

ถัดมาในสัปดาห์นี้ จะเป็นการโอน "เงินเยียวยา" ให้กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน (กลุ่ม1) อีกครั้ง เป็นงวดที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564 โดยผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 บาท หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ และจะได้รับ ทุกๆ วันศุกร์ โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินนี้จะถูกแยกจากวงเงินเดิมเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษ โดยจะสามารถใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161304879726

นอกจากนี้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนมาเช็คข้อมูลของประชาชนผู้เข้าข่าย "กลุ่ม 1" ในโครงการ "เราชนะ" กันอีกครั้งว่าเป็นใครบ้าง? และต่อจากนี้ยังจะได้รับโอนวงเงินอีกครั้งวันที่เท่าไหร่? เช็คได้เลยที่นี่!

  • เงื่อนไข "ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ"

1. ไม่ต้องลงทะเบียน

2. จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) โดยแบ่งเป็น

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

3. จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7,000 บาทนี้ จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย

  • วิธีการรับเงินของ "กลุ่ม1"

1. จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. รับโอนเงินงวดแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564 / รับโอนเงินงวดที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ในวงเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาท

3. รับวงเงินครั้งต่อไป ทุกวันศุกร์ ในวันที่ 19, 26 กุมภาพันธ์ และ 5 ,12, 19, 26 มีนาคม 2564 วงเงินครั้งละ 675 หรือ 700 บาท

  • ระยะเวลาการใช้เงิน "เราชนะ" 

ประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินจากสิทธิในโครงการ "เราชนะ" ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)