การเงิน

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.041 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.075 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (8 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 30.041 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (5 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 30.116 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.075 บาท/ดอลลาร์)