การเงิน

THCOM พลิกไปมา

ตั้งแต่ธุรกิจดาวเทียม THCOM กลายเป็น “ดาวร่วง” จากอาวกาศสู่พื้นโลก  ทำให้ราคาหุ้นร่วงหนักตามไปด้วยจากระดับ 40 บาทอยู่ที่เลขหลักเดียว