เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ 'เราชนะ' ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้า

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ 'เราชนะ' ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้า

อัพเดท เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ "เราชนะ" ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้า

ก้าวสู่วันที่ 10 ของการเปิดให้ลงทะเบียน "เราชนะ" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และเปิดให้ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์" ผ่านช่องทาง https://rights.เราชนะ.com โดยหวังจะได้การ "แจกเงิน" ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน "เงินเยียวยาโควิด" แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161266261738

ตรวจสอบรายการใช้สิทธิโครงการ "เราชนะ" กรณี กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ตรงตามสิทธิ

ตามที่ ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบการใช้สิทธิโครงการเราชนะ ของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชั่วคราวประมาณ 5 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามโครงการเราชนะเป็นวันแรก พบว่าระบบการใช้สิทธิขัดข้อง ในส่วนของระบบแอปพลิเคชัน ถุงเงิน และระบบ EDC โดยพบความผิดปกติจากการทำรายการที่ซ้ำซ้อนกันได้ จำนวนประมาณ 25,000 คน ไม่ถึง 0.7% ของจำนวนผู้ใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีการใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิรวมประมาณ 17 ล้านบาท หรือเกือบ 0.7% ของยอดใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน ธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบและแยกแยะรายการที่ผิดปกติ โดยจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ร้านค้าในส่วนที่มีการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขโครงการฯก่อน ส่วนรายการที่เป็นการใช้จ่ายไม่ตรงตามสิทธิ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางกลุ่มมีการใช้จ่ายซ้ำซ้อนกัน จนเกินวงเงินจากสิทธิที่ได้รับในโครงการเราชนะ ซึ่งเท่ากับเป็นการใช้วงเงินตามสิทธิที่ได้รับล่วงหน้านั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง และปรับปรุงการใช้สิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและร้านค้าต่อไป

อ่านเพิ่มตรวจสอบ เช็คสิทธิ "เราชนะ" ใช้ได้ที่ไหนบ้าง ผ่านร้าน ธงฟ้า ถุงเงิน และคนละครึ่ง

วิธีการง่ายๆ "เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะเราชนะ" เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com  เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ" กรอกข้อมูลเพื่อ "เช็คสิทธิเราชนะ" ใส่หมายเลขบัตรประชาชน ใส่ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง) และวัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน) แล้วกด "ตรวจสอบสถานะ" จบรอดูผลตรวจสอบ