สนว.เปิดให้ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรวันสุดท้าย

สนว.เปิดให้ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรวันสุดท้าย
5 กุมภาพันธ์ 2564
463

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้าย

161252143161

วันนี้ (5 ก.พ.64) ตลอดทั้งวัน ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระภิกษุ ราชสกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ มูลนิธิ สมาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน อาทิ 

ราชสกุลอิศรางกูร ราชสกุลกัลยาณวงศ์ ราชสกุลมนตรีกุล คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ โรงเรียนชิโณรสวิทยาลัย ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนสวัสดี และ คณะกรรมการชุมชนสวัสดี สภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายกสมาคมกวีร่วมสมัยและคณะกรรมการ บริษัทไทยแลนด์พริวีเลจ คาร์ด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

161252143899

161252144667

คณะอาจารย์สถาบันขงจื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธินิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มณฑลทหารบกที่ 16 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม มูลนิธิอาสารักษาดินแดง ในพระราชินูปถัมภ์ สมาคมแม่บ้าน สาขากรมแพทย์ทหารบก เจ้าอาวาสวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดโคนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิใบไม้เขียว สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันพระปกเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ กลุ่มต่อบุญ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหมู่ยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม เขตทวีวัฒนา ชมรมอาสาสมัครยุวกาชาด กศน. เขตดุสิต 

161252146474

161252147578

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ โรงพยาบาลสงฆ์บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันนี้เป็นวันสุดท้าย

161252149685

161252148569

161252151761

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง