‘เราชนะ’ โอนแล้ว 13 ล้านคน เข้า ‘บัตรคนจน’ สะพัด 9.4 พันล้านบาท

‘เราชนะ’ โอนแล้ว 13 ล้านคน เข้า ‘บัตรคนจน’ สะพัด 9.4 พันล้านบาท

คลังโอนแล้ว “เราชนะ” ล็อตแรกเข้าบัตรคนจน 13.8 ล้านคน จำนวน 9.4 พันล้านบาท ส่วนผู้มีสิทธิจาก คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน มีจำนวน 8.4 ล้านคน สามารถกดรับสิทธิได้ 18 ก.พ.นี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้โอนสิทธิการใช้จ่ายในโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้วจำนวน 13.8 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน 9.4 พันล้านบาท

โดยเงินจำนวนนี้ ผู้ถือบัตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของโครงการนับตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะทยอยโอนสิทธิในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าและจะทยอยโอนให้ครบ 7 พันบาทในสัปดาห์ถัดไป

สำหรับกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้ทำการคัดกรองคนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการเราชนะในเบื้องต้นแล้ว โดยพบว่า มีจำนวน ที่ผ่านสิทธิได้ประมาณ 8.4 ล้านคน ในจำนวนี้ จะได้รับโอนสิทธิรอบแรกในวันที่ 18 ก.พ.นี้

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้มีสิทธิดังกล่าวนั้น จะต้องเข้ามายืนยันรับสิทธิในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ผ่านเว็ปไซต์เราชนะ.com โดยระบบจะเปิดให้ผู้มีสิทธิทำการยืนยัน และ ตอบรับเงื่อนไขของโครงการ เช่น อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี และ ไม่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบจะมีการตรวจสอบย้อนหลัง หากพบว่า มีรายใดไม่เข้าเงื่อนไข บุคคลนั้นๆจะต้องคืนเงินกลับ

ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไป ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ มียอดที่ลงทะเบียนเราชนะแล้วประมาณ 8.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ จะต้องทำการคัดกรองคุณสมบัติ และจะประกาศผลในวันที่ 8 ก.พ.นี้ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้ามาเช็คสิทธิผ่านเว็ปไซต์เราชนะได้ในวันดังกล่าว

ที่มา : กระทรวงการคลัง, สำนักเศรษฐกิจการคลัง, ทำเนียบรัฐบาล