ราชสกุล หน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ ' ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ราชสกุล หน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ ' ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
4 กุมภาพันธ์ 2564
230

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

161243396436

วันนี้ (4 ก.พ.64) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ มูลนิธิ สมาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน อาทิ 

ราชสกุลทองใหญ่ ราชสกุลอิศรเสนา สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน สโมสรไลออนส์ ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน 

161243398177

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมข่าวทหารเรือ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

161243394852

ห้างหุ่นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสระบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือเออาร์กรุ๊ป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด

161243397384

161243391826

161243392263

161243392844

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง