หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
3 กุมภาพันธ์ 2564
161

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

161235048441

วันนี้ (3 ก.พ.64) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน พระสงฆ์ ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ มูลนิธิ สมาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน อาทิ 

161235048860

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข 

161235049830

สมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง คอสเมติกส์ สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยน สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มูลนิธิหลวงพ่อนาคปรก (ภาษีเจริญ) สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และนักเรียนเก่าราชินีบน รุ่นที่ 43 ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด

161235050432

161235051911

161235052015

161235053117

161235053210

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง