มท.เปิดตัวแอพ 'e-QLands' เปิดจองคิวจดทะเบียนที่ดินผ่านมือถือ

มท.เปิดตัวแอพ 'e-QLands' เปิดจองคิวจดทะเบียนที่ดินผ่านมือถือ
3 กุมภาพันธ์ 2564
931

"มหาดไทย" เปิดตัวแอพ 'e-QLands' เปิดจองคิวจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรม-การรังวัด ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.1) เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน“e-QLands” ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้า สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

161232453249

พล..อนุพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการบริหารจัดการที่ดี มีเป้าประสงค์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ให้เป็นรูปธรรมรองรับการให้บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้การนำของรัฐบาลพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พล..อนุพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน e-QLands ของกรมที่ดิน ตอบสนองโดยตรงต่อภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน สำนักงานที่ดินได้ทั่วประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

คลิปข่าว

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านรายต่อปี การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัด ผ่านแอปพลิเคชั่น e-QLands ของกรมที่ดิน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย ทราบเวลาแน่ชัดในการไปทำธุรกรรมด้านที่ดิน และช่วยลดความแออัดในสำนักงานที่ดินลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ได้อีกทางหนึ่ง

161232456557

161232455393

ขณะที่นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า แอปพลิเคชัน E-QLands จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยสามารถจองคิวในการยื่นคำขอทำธุรกรรมทางด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศล่วงหน้า ได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือโดยประชาชนสามารถเลือกวัน เวลา และสำนักงานที่ดินที่ต้องการมาทำธุรกรรมได้ ซึ่งจะทำให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการเวลาที่จะไปรับบริการให้บริการได้ตามความสะดวกและเหมาะสม มีช่องทางเพิ่มขึ้นในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินก่อนจะเข้ามาใช้บริการ และสามารถส่งเอกสารผ่านระบบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ล่วงหน้า พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ ลดระยะเวลาการรอคิวของประชาชนเมื่อมาติดต่อขอรับบริการ สำนักงานที่ดิน เพราะจะได้รับบริการตามวันเวลาที่ประชาชนกำหนดไว้เอง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของการอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานที่ดินลง ลดความแออัดของประชาชนที่มารับบริการในสำนักงานที่ดิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทราบล่วงหน้าถึงจำนวนของประชาชนที่จะมารับบริการ ซึ่งจะได้กำหนดวันเวลาที่เหมาะสมและแจ้งยืนยันกลับต่อประชาชนได้

"เป็นการรองรับมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสำนักงานที่ดินในช่วงนี้ได้ ที่สำคัญสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands และจองคิวยื่นคำขอผ่านระบบได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dol Call Center : 021415555 ตลอด24 ชั่วโมง"อธิบดี กรมที่ดินระบุ

161231901992

161231902812

161231904235

161231906894

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง