เช็คสิทธิ์ 'เราชนะ' ลงทะเบียน เตรียมรับเงินเยียวยาโควิด 7,000 บาท

เช็คสิทธิ์ 'เราชนะ' ลงทะเบียน เตรียมรับเงินเยียวยาโควิด 7,000 บาท

ตรวจสอบ อัพเดท เช็คสิทธิ์ "เราชนะ" ลงทะเบียน เตรียมรับเงินเยียวยาโควิด 7,000 บาท


ติดตามโครงการ "เราชนะ" เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่ 6 แล้ว เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนได้รับการคัดกรองรับเงิน "เยียวยาโควิด" จำนวน 7,000 บาท แบ่งจ่าย 2 เดือน เดือนละ 3,500 ต่อคนต่อเดือน

ล่าสุด "ร้านธงฟ้า" ที่เป็นนิติบุคคลสามารถเข้าร่วมโครงการได้ หลัง ที่ประชุม ครม. วานนี้ ปรับให้สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ ส่วนร้านค้าอื่นจะยังคงเกณฑ์เดิม ให้เฉพาะร้านที่ไม่เป็นนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการเท่านั้น และร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ รวมทั้งผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนชุมชนเมือง วิสาหกิจชุมนุมก็เข้าร่วมได้ด้วยเช่นกัน

อัพเดท! : 

นอกจากนี้ในส่วนร้านที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า ประเภททองคำ ร้านที่ขึ้นทะเบียนขายของเก่า พลอย เพชร ทองนาค อัญมณี ไม่สามารถร่วมโครงการได้

ทั้งนี้กระแสความสนใจของประชาชน ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า กรณีเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ กรณีประชาชนทั่วไป ดังนี้

1. ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

2.ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

3.ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” อาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด โดยผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทาง www.เราชนะ.com  ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวที่น่าสนใจ : 

การเช็คสิทธิ์ เราชนะ

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการเราชนะ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเช็คสิทธิ์  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

2. กลุ่ม "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" ประมาณ 15 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตรวจสอบสิทธิ์ วันที่ 5 ก.พ. 2564

3.กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่
ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เช็คสิทธิ์ 'เราชนะ' ลงทะเบียน เตรียมรับเงินเยียวยาโควิด 7,000 บาท

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เราชนะ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) และ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144

161240635021

161240636549