คลังจังหวัดฯ ชี้แจงโครงการ 'เราชนะ' รับสิทธิ์เงินเยียวยา 7,000 บาท

ทำงานเชิงรุก! คลังจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการ "เราชนะ" ให้ประชาชนรับรู้ การลงทะเบียนใช้สิทธิ์ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

วันนี้ (2 ก.พ.64) นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ได้จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คลังจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล

นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดนครปฐม ได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการดังกล่าว รัฐบาลจะจ่ายเงินให้ประชาชน จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  โดยมี 3 กลุ่มที่ได้สิทธิ์

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ไม่ต้องลงทะเบียน โดยได้รับสิทธิ์ทันที

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว กลุ่มที่อยู่ใน G-wallet เช่น ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่จะต้องกดยินยอม เพื่อให้รัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของรายได้เพิ่มเติม โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ คือไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือประชาชนที่ไม่ได้มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ หาบเร่ แผงลอย อาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 15 ก.พ. 2564 เป็นต้นไ