คณะบุคคล ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
2 กุมภาพันธ์ 2564
236

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

161226166332

วันนี้ (2 ก.พ.64) ราชสกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษา  มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ 

สมาชิกราชสกุลลดาวัลย์ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 46 และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 20 นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่น 11 กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญา เพื่อสังคม และโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา คณะครูในโครงการครูอาสา โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหาร สมาชิก อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

161226169787

ครอบครัวขาวสะอาด คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รุ่น 2512 ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร บริษัท เอสจีเอส ไทยแลนด์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสโมสรโรตารี กรุงเทพรัตนโกสินทร์ ศาสตราจารย์สุรเกียรติ์และท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย  กรรมการและเลขาธิการสหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมเวชบำบัด วิกฤตแห่งประเทศไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยา สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน เพื่อสังคมประเทศไทย 

161226165768

161226164974

161226209988

กองพลทหารม้า ที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้านเจ๊ดำ โภชนา ปทุมธานี ครอบครัวเอื้อชูเกียรติ บริษัท นามมี จำกัด ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 สมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 9  สมาคมการค้าสตรี ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการไทย ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี คณะโรงแรมแกรนด์ไชน่า 

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด

161226167429

161226170931

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง