ราชกิจจาประกาศ เลือกตั้ง 'นายกเทศมนตรี-สท.'ภายใน60วัน

ราชกิจจาประกาศ เลือกตั้ง 'นายกเทศมนตรี-สท.'ภายใน60วัน
1 กุมภาพันธ์ 2564
1,899

ราชกิจจาประกาศ เลือกตั้ง 'นายกเทศมนตรี-สท.'ภายใน60วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. แล้ว

โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บิรหารท้องถิ่นของเทศบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562

161216062036

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง