เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานชุดหนังสือแก่ รร.สังกัดบก.ตชด.

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานชุดหนังสือแก่ รร.สังกัดบก.ตชด.
31 มกราคม 2564
216

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานชุดหนังสือศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.)

161207245910วันนี้ (31 ม.ค.64) เพจ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เบิกตัว พลตำรวจโทวิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าเฝ้ารับพระราชทานชุดหนังสือ ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่พระราชทานให้โรงเรียนในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 218 โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 2 โรงเรียน และห้องเรียนขยายโอกาสสำหรับชั้นมัธยมศึกษาอีก 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 224 โรงเรียน โดยมีหนังสือที่น่าสนใจ อาทิ 

สามสิบเรื่องวิทย์ชวนคิดด้วยศิลป์ ชุดนิทานการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา เจ้าหญิงของฉัน : ชุดนิทานภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ THE PRINCESS’ DOG DIARY ในพระนิพนธ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ เรื่องคุณทองแดง ฉบับการ์ตูน ในพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง ทองแดง : The story of Tongdaeng (ปกแข็ง) เป็นต้น

161207245299

จำนวนหนังสือที่พระราชทานในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 64 เรื่อง รวมกว่า 7,500 เล่ม โดยมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการส่งเสริมศิลปะในแขนงต่าง ๆ และใช้ศิลปะ เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดพร้อมคณะครู นักเรียนรร.ตชด.บ้านเขาสารภี ดำเนินการจัดกิจกรรมรักการอ่าน หนังสือเสริมความรู้ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา (มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์) พระราชทาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นแรงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

161207249918

161207248137

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง