'เราชนะ' ไม่มีสมาร์ทโฟน เปิด 3 ช่องทาง ช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ 7,000 บาท

'เราชนะ' ไม่มีสมาร์ทโฟน เปิด 3 ช่องทาง ช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ 7,000 บาท

"เราชนะ" ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่ต้องกังวล ส่อง 3 ช่องทาง ช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ 7,000 บาท ในวันที่ 15 ก.พ.2564 นี้ หากไม่เข้าเกณฑ์ พม.เตรียมมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม

มาตรการ "เราชนะ" เป็นในมาตรการรัฐที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเยียวยาโควิดที่ครอบคลุมกลุ่มคนจำนวนมากถึงราว 31 ล้านคน โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรัฐสนับสนุนเงิน 7,000 บาท ผ่านบัตรคนจนหรือแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แต่มีหนึ่งประเด็นที่หลายคนมีความกังวล คือ ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน จะต้องทำอย่างไร? จะได้สิทธิหรือไม่? และหากลงทะเบียนได้แล้ว แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ

ในประเด็นนี้ เพจเฟซบุ๊ค Live NBT2HD ได้อธิบายประเด็นคำถามนี้ว่า ลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ..นี้เป็นต้นไป ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ... ทุกสาขา 

ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคม พร้อมเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยอีกแรงหนึ่ง 

ทั้งนี้แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มเปราะบางตามโครงการเราชนะ มี 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1.สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิตามโครงการเราชนะ 

  • ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทุกคน มีโอกาสเข้าถึงสิทธิตามโครงการ
  • ประชาสัมพันธ์ผ่านสายด่วน 1300 อพม. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายในพื้นที่
  • ผู้รับบริการในสถานรับรองของ พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

2.เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

  • ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการตามภารกิต พม. อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น
  • เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือกของครอบครัวสำหรับการมีรายได้ และอาชีพ
  • ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง