เช็คสิ! 'เงินฝาก' แบบไหนบ้างที่ 'เราชนะ' ใช้เป็นเกณฑ์คัดกรอง?

เช็คสิ! 'เงินฝาก' แบบไหนบ้างที่ 'เราชนะ' ใช้เป็นเกณฑ์คัดกรอง?

เปิดเงื่อนไขการรับสิทธิ "เราชนะ" ในกรณีบัญชี "เงินฝาก" ที่ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้สูง หรือต้องมีเงินในบัญชีน้อยกว่า 500,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดอื่นๆ อีก ที่คุณต้องรู้!

เริ่มแล้ว! สำหรับการลงทะเบียน "เราชนะ" ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่เข้าข่าย "กลุ่ม 3" (ผู้ที่ไม่เคยมีฐานข้อมูลใน G-Wallet ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) แห่ลงทะเบียนวันแรกกันอย่างคึกคัก (29 ม.ค.64)  อย่างไรก็ตาม.. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิทันที แต่ต้องรอ "ตรวจสอบสิทธิ" อีกครั้งผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 8 ก.พ. 2564

และหลังจากตรวจสอบสิทธิแล้ว หากพบว่าคุณผ่านเกณฑ์ จึงจะได้รับเงินเยียวยาได้ในงวดแรก 2,000 บาท ในวันที่ 18 ก.พ. 2564 และจะมีการโอนเงินให้ในงวดต่อๆ ไปเป็นรายสัปดาห์ๆ ละ 1,000 บาท ในทุกวันพฤหัสบดี

เมื่อพูดถึงเรื่องการ "คัดกรอง" ผู้มีสิทธิ และการ "ตรวจสอบสิทธิ" ดังกล่าว มีคุณสมบัติ 1 ข้อที่น่าสนใจ (จากทั้งหมด 7 ข้อ) ซึ่งทุกคนที่อยากได้สิทธิ "เราชนะ" ต้องรู้! นั่นคือหลักเกณฑ์ที่ระบุว่า การจะได้สิทธินี้ "ต้องไม่ใช้ผู้มีรายได้สูง กล่าวคือมี "เงินฝาก" ในบัญชีน้อยกว่า 500,000 บาท" (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด และยังมีรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

161190973031

1. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงิน รวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

2. คำว่า "เงินฝาก" ดังกล่าว ต้องเป็นเงินฝากในลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 

3. คำว่า "เงินฝาก" ดังกล่าว ต้องคำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

4. คำว่า "เงินฝาก" ดังกล่าว ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน "บัญชีร่วม" "บัญชีเพื่อ" และ "สลากออมทรัพย์" 

5. คำว่า "เงินฝาก" ดังกล่าว ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูป "สกุลเงินตราต่างประเทศ"

161190973260

-----------------

อ้างอิง : เราชนะ.com/register