เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! www.เราชนะ.com เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 7,000 บาท

www.เราชนะ.com เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว โดยจะได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท

กระทรวงการคลัง เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่ "กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" และ "กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง" ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64 ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พ.ค. 64 เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ รวมไปถึงจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

รวมทั้งบริการต่าง ๆ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ในส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ กลุ่มไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มนี้ในวันที่ 15 ก.พ. 64 โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร และรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะโอนเงินให้ในรูปแบบใด ซึ่งแนวโน้มน่าจะใช้รูปแบบเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ