พม. Mobile 'ปันสุข สู่ชุมชน' ช่วยกลุ่มเปราะบางพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

พม. Mobile 'ปันสุข สู่ชุมชน' ช่วยกลุ่มเปราะบางพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด
28 มกราคม 2564
209

รองนายกฯ จุรินทร์ ปล่อยขบวน รถ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปเยี่ยม เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางใน 28 จังหวัดพื้นที่สีแดงจากผลกระทบโรคโควิด-19

วันนี้ (28 ม.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยขบวน

161181419757


นายจุรินทร์ กล่าวว่า ด้วย กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ด้วยรถ พม. Mobile นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นทีปิดและมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จำนวน 57 จุดบริการ พร้อมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือโดยตรงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งในวันนี้ กระทรวง พม. ได้จัดกิจกรรม Kick off ปล่อยขบวนรถ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม จำนวน 25 คัน ออกจากกระทรวง พม. ไปยังชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ พร้อมทั้งมีการปล่อยขบวนรถ พม. Mobile ในอีก 23 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยทีม พม. One Home จังหวัด ซึ่งจะให้บริการจนถึงเดือนมีนาคม 2564

1611814196100

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรุงเทพมหานคร รถ พม. Mobile จะไปลงพื้นที่ ณ 6 จุดบริการ ประกอบด้วย จุดบริการที่ 1 ณ วัดภาณุรังษี เขตบางพลัด จุดบริการที่ 2 ณ ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน จุดบริการที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) เขตราชเทวี จุดบริการที่ 4 ณ สหกรณ์เจริญชัย เขตจตุจักร จุดบริการที่ 5 ณ สหกรณ์มหาดไทย เขตบางกะปิ และจุดบริการที่ 6 ณ ชุมชนรุ่งมณี เขตวังทองหลาง ครอบคลุมพื้นที่ช่วยเหลือเขตวังทองหลาง ป้อมปราบศัตรูพ่าย ดุสิต แสมดำ

161181419826

"นอกจากรถ พม. Mobile แล้ว กระทรวง พม. ยังมีการตั้งตู้ “พม. ปันสุข” และ ตู้ “พม. รับทุกข์” ณ จุดบริการทั้ง 57 จุด เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ด้านการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในชุมชนโดยตรง รวมทั้งการรับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทีม พม. One Home จังหวัด จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง" นายจุรินทร์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง