เศรษฐกิจ

PTTGC ควัก 5,198 ลบ.ปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ยืดหยุ่นการใช้วัตถุดิบ

พีทีทีจีซี ลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรมปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 มูลค่า 5,198 ล้านบาท หวังเพิ่มขีดแข่งขันปิโตรเคมี คาดผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาส1 ปี66

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 บริษัทได้ดำเนินการลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง (Engineering, Procurement & Construction) โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ซึ่งจะทำให้โรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ของบริษัท เพื่อให้สามารถใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

161171806145

ปัจจุบันรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตามแผนงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1/66 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 165 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5,198 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินการในโครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC ที่อนุมัติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563