‘บลจ.พรินซิเพิล’ชูธีมเฮลธ์เทค โตก้าวกระโดด

‘บลจ.พรินซิเพิล’ชูธีมเฮลธ์เทค โตก้าวกระโดด
26 มกราคม 2564
205

‘บลจ. พรินซิเพิล’ชี้เทรนด์HealthcareTechnologyเติบโตก้าวกระโดด เปิดตัวกองทุนใหม่ ‘พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น’ ลงทุนในนวัตกรรมการแพทย์ระดับโลก ตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพยุคใหม่ ชู 2 กองทุนหลักให้ผลตอบแทนปีที่ผ่านมาโดดเด่นกว่า85% และ 87% เปิดเสนอขาย IPO 27 ม.ค. – 3 ก.พ.64

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัเปิดเผยว่ทีมบริหจัดการประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตที่ดี หลังจากทั่วโลกเผชิญปัญหาการระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19 ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นพัฒนานวัตกรรเพื่อสุขแลยับยั้งโรคระบาด ประกอบกับโลกในยุคปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงบรรจบกันของข้อมูลสุขภพที่ซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาล กับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อเอาชนะโรคร้ายแรง อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), การประมวลผลขั้นสูง, จีโนมิกส์, พันธุวิศวกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้เกิดความต้องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้

ดังนั้น เชื่อว่าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากการใช้วิธีรักษาแบบทดสอบสู่การรักษาด้วยฐานข้อมูล เน้นการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง และเน้นกาพัฒนานวักรรมเพื่อการป้องกัน

ดังนั้นอุตสาหกรรม Healthcare ในวันนี้เป็นการผสานระหว่าง Healthcare และ Technology ที่ทำให้มีศักยภาพเติบโตก้าวกระโดดมากกว่า 20% ต่อปีในช่วงครึ่งทศวรรษข้างหน้า (ที่มา: Global Market Insights, Fortune Business Insight, DataBridge, Allied Market Research, Market Insiders)

  

ล่าสุด บลจ.พรินซิเพิล พร้อมเปิดตัวกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่นหรือ Principal Global Health Innovation Fund(PRINCIPAL GHEALTH) ชนิดสะสมมูลค่า PRINCIPAL GHEALTH-A มีทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) สั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)  27 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ 2564

โดยเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุ และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และ/หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF ที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ

ทั้งนี้ กองทุนพรินซิเพิล โกลบอล ลธ์ อินโนเวชั่น จะเข้าลงทุนในกองทุน 2 กองทุน ได้แก่ 1. Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (เป็นสัดส่วนหลัก) บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในธุรกิจHealthcare และมีผู้เชี่ยวชทั่วโลกครอบคลุมทั้งด้านการลงทุน แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร เป็นต้น ทำให้สามารถมีมุมมองการลงทุนในเชิงลึกและคัดเลือกหุ้นคุณภาพในการลงทุน

ทั้งนี้ ทีมจัดการลงทุนจะเน้นธุรกิจหรือบริษัทที่มีนวัตกรรมที่สามารถปฏิวัติวงการแพทย์ และมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ด้วยกลยุธ์การลงทุนในการศึกษาเชิงลึกของบริษัทที่เข้าลงทุน ทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดดเด่นในปีที่ผ่านมาถึงกว่า 85% (BM:MSCI World Ac Index และ MSCI World Healthcare Ac Index สามารถสร้างผลตอบแทนได้เพียง 16.50%และ 14.10%Source: Baillie Gifford, Credit Suisse, Factset, Style Analytics, MSCI as of Nov 2020 |  Note: 1 5-year CAGR, 2 YoY   )

โดยตัวอย่างหุ้นที่เข้าลงทุน อาทิ Moderna 1 ใน 3 ของผู้นำการผลิตวัคซีนต้าน COVID-19 โดยใช้เวลาน้อยที่สุดในโลกเพียง 42 วัน และคาดการณ์ปี 2564 จะมีปริมาณการผลิตวัคซีนถึง 200 – 1,000 ล้านโดส, บริษัท M3 ผู้ให้บริการข้อมูลทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Telemedicine รวมถึงการวินิจฉัยโรคด้วยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ โดยมีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานนับจากปี 2553 2562 เติบโตเฉลี่ยปีละ 28% และ 21% ามลำดับฯลฯ (Source: Individual company website 3Q20, Tissuepathology, TDRI, Principal Asset Management)

และ 2.Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund บริหารจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.ภายใต้กลยุทธ์การบริหารงานแบบ Active มุ่งหวังผลประกอบการที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด MSCI World ESG Leader (NR) โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Digital Health ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการวิจัยและพัฒนา การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งกองทุนฯ สามารถสร้างผลตอบแทนในปีที่ผ่านมาสูงถึงกว่า 87% (BM:MSCI World Ac Index และ MSCI WorldHealthcare Ac Index สามารถสร้างผลตอบแทนได้เพียง 16.50%และ 14.10% Source: Baillie Gifford, Credit Suisse, Factset, Style Analytics, MSCI as of Nov 2020 |  Note: 1 5-year CAGR, 2 YoY   ) โดยมีหุ้นที่เข้าลงทุน อาทิ Teladoc ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรเข้าถึงแพทย์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยี Remote Communication เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์, Exact Sciences ผู้ถือครองทรัพย์สินทางปัญญา Cologuard test เพียงรายเดียวเพื่อใช้ตรวจหามะเร็งลำไส้ระยะเริ่มต้น ฯลฯ

กองทุน PRINCIPAL GHEALTH เหมากับผู้ที่ต้องการเพิ่มพอร์ตารลงทุนในกลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ของโลก ด้วยการกระจายการลงทุในหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ และลงทุนใน 2 กองทุนที่เด่นในด้านการบริหารกองทุน Health Technology ที่สร้างผลตอบแนได้ดีในปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่ากองทุน PRINCIPAL GHEALTH ะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: