'ในหลวง' มีพระราชสาส์นในโอกาส 'วันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย'

'ในหลวง' มีพระราชสาส์นในโอกาส 'วันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย'
26 มกราคม 2564
112

'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาส 'วันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย' ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

กรุงนิวเดลี

ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและภูมิภาคของเราสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง