'ในหลวง' มีพระราชสาส์น อำนวยพรในโอกาสวันออสเตรเลียแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

'ในหลวง' มีพระราชสาส์น อำนวยพรในโอกาสวันออสเตรเลียแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
26 มกราคม 2564
116

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาส 'วันออสเตรเลียแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย' ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์

ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

กรุงแคนเบอร์รา

ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงยิ่งสำหรับความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง