'เนคเทค' ชวนหนุน 'ZpecSen' สื่อแสง-สเปกตรัม เพิ่มโอกาสการเข้าถึง

'เนคเทค' ชวนหนุน 'ZpecSen' สื่อแสง-สเปกตรัม เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
26 มกราคม 2564
151

เมื่อวิทยาศาสตร์ = การทดลอง แต่หลายการทดลองก็มาพร้อมกับ 'การลงทุน' เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จะดีแค่ไหนหากมีอุปกรณ์ที่ทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าใจง่าย และสนุกกว่าที่เคย ในราคาที่เข้าถึงได้ 

161159675799

'ZpecSen' จากสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพา สู่ สื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัม ด้วยความเป็นนักวิจัยในกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) ทำให้ ดร.กฤศ พิจยเวทินท์ และทีมวิจัยฯ มีความถนัดและเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือที่สามารถวัดสัญญาณเชิงแสงหรือสัญญาณภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่จะทำให้คนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การตรวจวัดสารเคมี การตรวจวัดสารพิษ การตรวจวัดสารอาหาร หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

ทั้งนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งกับสมาร์ทโฟนได้สะดวก ใช้งานง่ายผ่าน Mobile Application ที่ชื่อว่า ZpecSen App และตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย โดยมาพร้อมกับ 2 ช่องการตรวจวัด ที่ช่วยให้ตรวจวัดวัตถุโปร่งแสง 2 ชนิดได้พร้อมกัน หรือตรวจวัดแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่าง ๆ โดยแสดงข้อมูลเชิงแสงผ่าน กราฟสเปกตรัมในรูปแบบความเข้มแสงที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

161159677457

ขณะเดียวกัน ZpecSen ได้ถูกออกแบบให้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามจินตนาการของนักเรียน หรือครู/อาจารย์ ซึ่งจะเสริมสร้างประสบการณ์ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ให้แก่นักเรียนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ครู/อาจารย์สามารถนำ ZpecSen ไปใช้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร หรือพัฒนารูปแบบการสอนแบบใหม่ เพื่อใช้เสริมความรู้และความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแสงให้แก่นักเรียน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน-การสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยการลงมือปฏิบัติจริง

161159679684

แต่กว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้นั้นหัวใจสำคัญคือ 'ทุน' ดังนั้น เนคเทค สวทช. เชิญร่วมสนับสนุนการพัฒนา ZpecSen : Smartphone Spectrometer "เพราะโอกาสการเรียนรู้รอไม่ได้" 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง