ทั่วไป

‘ผู้ถือหุ้นดาราเทวี’ ร้องสรรพากรสอบผู้บริหาร คาใจโยกเงินเข้าบริษัทยุติกิจการ

‘ผู้ถือหุ้นดาราเทวี’ ร้องสรรพากรตรวจสอบ ผู้บริหารโยกเงินรายได้ ข้องใจโอนเข้าบริษัทยุติกิจการ

ยังคงเป็นประเด็นการตรวจสอบผู้บริหารโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่  ที่ถูกศาลสั่งล้มละลายและกำลังเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาด

โดยส่าสุด นายจำปา โพธินาม ผู้ถือหุ้นโรงแรมดาราเทวี เปิดเผยว่า ตนทนไม่ไหวกับพฤติการณ์ของกรรมการโรงแรมดาราเทวี ที่ไได้ร่วมกันทำการโอนย้ายรายได้ของทั้งหมดของโรงแรมดาราเทวี ไปยังบริษัทดาราเทวีจำกัด ที่เป็นบริษัทร้างจดทะเบียนหยุดกิจการไปแล้วตั้งแต่ปี 2558  ไม่มีพนักงานแม้แต่คนเดียว ไม่มีผลการประกอบการ และมีกรรมการชุดเดียวกันกับกรรมการของโรงแรมดาราเทวี ตั้งแต่ต้นปี 2563บริษัทร้างดังกล่าวมีรายได้จากการที่โรงแรมดาราเทวีโอนให้ถึงประมาณห้าสิบล้านบาทโดยไม่มีที่มาที่ไป

ในการนี้ตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ร้องขอให้ผู้มีอำนาจของโรงแรมดาราเทวีชี้แจง แต่ก็กลับเงียบหายเพิกเฉยไม่ได้มีการชี้แจงถึงรายละเอียดเงินจำนวนดังกล่าว ทำให้ตนต้องฟ้องร้องว่ากรรมการโรงแรมดาราเทวีโกงหุ้นส่วนเป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่

การโยกย้ายเงินรายได้ทั้งหมดของโรงแรมทำให้โรงแรมดาราเทวีไม่มีการยื่นเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นในวันนี้ตนจึงยื่นหนังสือร้องเรียนให้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบถึงความไม่ชอบมาพากลของผู้บริหารโรงแรมดาราเทวีเกี่ยวกับเงินรายได้จำนวนดังกล่าว ที่ไม่ได้ยื่นรายการเสียภาษีตั้งแต่ปี 2560 จนกระทั่งถึงปีภาษีปัจจุบัน ว่าเหตุใดโรงแรมชื่อดังที่มีรายได้แต่ไม่มีการยื่นเสียภาษีต่อรัฐ ซึ่งเป็นผลทำให้รัฐต้องเสียหายไม่ได้รับเงินภาษีเป็นเงินจำนวนมาก และอาจเป็นการจงใจโยกย้ายรายได้ที่เป็นการเจตนากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรด้วย

“ ปัญหาของโรงแรมดาราเทวี ทำความเสียหายอย่างมากให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน และ รัฐบาลก็ไม่ได้รับการชำระภาษี “ นายจำปากล่าว

1611568902100

161156891836

1611568931100