ร่างกฎหมายทำแท้ง ส่อวุ่น "วุฒิสภา" ค้านพิจารณากรรมาธิการเต็มสภา

ร่างกฎหมายทำแท้ง ส่อวุ่น
25 มกราคม 2564
115

วุฒิสภาต้องเร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทำแท้ง หลัง 11 ก.พ. นี้จะครบเวลา แต่พบว่าส.ว.ส่วนหนึ่งคัดค้านการเร่งรัดพิจารณา

      ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบ ว่าด้วยการแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับการทำแท้งของหญิงตั้งครรภ์   ทั้งนี้นายพรเพชร กล่าวตอนหนึ่งก่อนการพิจารณาเนื้อหาว่า การแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และต้องเร่งทำกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ตามคำวินิจฉัย
      นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ​ชี้แจงรายละเอียดโดยย้ำถึงความสำคัญของเนื้อหาว่า หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาได้ทัน อาจจะเกิดกรณีที่ไม่มีมาตรา 301 ว่าด้วยการกำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก บังคับใช้และอาจทำให้เกิดการทำแท้งเสรีเกิดขึ้นได้
      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าววุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ เต็มสภา เพื่อเร่งรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 360  วันอย่างไรก็ดีมีความเห็นของส.ว.คัดค้านการตั้งกรรมาธิการเต็มสภาฯ เพราะมีรายละเอียดที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ตาม ผลการศึกษาล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ, กมธ.ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม, กมธ.สาธารณสขุ ได้นำเสนอเนื้อหาที่ได้ศึกษา แต่มีข้อท้วงติง โดยเฉพาะประเด็นอายุครรภ์ที่สามารถทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ถูกลงโทษ 
      ทั้งนี้นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. อภิปรายคัดค้านว่าการพิจารณาร่างกฎหมายควรทำให้รอบคอบ หากวุฒิสภาแก้ไข ควรต้องแก้ไขและนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในอนาคต อย่างไรก็ตามตนพร้อมจะรับหลักการ ต้องพิจารณาไปด้วยรอบคอบและเป็นประโยชน์โดยไม่นำเงื่อนไขเรื่องเวลา ที่ทำให้วุฒิสภาไม่แก้ไข ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่า หากไม่แก้ไขมาตรา 301 อาจจะขัดคำวินิจฉัย เชื่อว่ารัฐบาลสามารถออกพระราชกำหนดได้  แม้รัฐบาลไม่อยากออกพระราชกำหนด แต่หากไม่มีทางอื่นต้องใช้ช่องทางดังกล่าว เพื่อให้ผลทางกฎหมายรักษาความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์ และทารกในครรภ์มารดา มากกว่าระยะเวลาที่ไม่สามารถออกกฎหมายที่ถูกต้องชอบธรรมได้
        ขณะที่นายพรเพชร ชี้แจงรายละเอียดด้วยว่าเหตุผลที่ขอให้ให้มีกรรมาธิการเต็มสภา เพราะเงื่อนไขด้านเวลา ทั้งนี้ตนไม่เคยบอกว่าแก้ไขไม่ได้ ส่วนที่ตนชี้แจงผ่านไลน์ของวุฒิสภา นั้นเพราะเชื่อในวุฒิภาวะ หากสมาชิกวุฒิสภาต้องการอภิปรายสามารถทำได้ ไม่จบสามารถต่อพรุ่งนี้ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกติกา เพื่อแสดงให้เห็นว่าทำงานเต็มที่ แม้ผลการลงมติจะเป็นอย่างไรก็ตาม
    
        อย่างไรก็ดี ส.ว. หลายคนได้อภิปรายถีงประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย ที่ควรใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบ รวมถึงควรพิจารณาเนื้อหาของพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญาฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบด้วย.
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: